Meer en meer mensen willen op voorhand en terwijl ze nog gezond en wel zijn hun eigen begrafenis regelen. Op die manier kunt u natuurlijk uw uitvaart laten verlopen volgens uw eigen wensen. Van tekst en muziek tot allerhande praktische zaken.

Een andere mogelijkheid die wij bij Uitvaartzorg Lantmeeters – Geyskens aanbieden, is het opstellen van uw levensverhaal. U krijgt dan een publicatie met het eerlijke, authentieke verhaal van uw levensloop. Dat kan voor uw kinderen, kleinkinderen en/of familie en vrienden een dierbare herinnering zijn of ook een troost of zelfs een inspiratiebron, die de familiebanden versterkt.

Voor de realisatie van uw levensverhaal doen wij een beroep op de diensten van www.uwlevensverhaal.org. Klik op de link voor meer info.

LEES MEER